Εκτύπωση

car-bikesΑυτοκινήτου - Μοτοσικλέτας

 

Σήμερα που η ανάγκη για ασφάλεια και σιγουριά είναι εντονότερη από κάθε άλλη φορά, το γραφειο μας με προσήλωση στους στόχους του, προχωρεί συνεχώς σε νέες δραστηριότητες.

Δίνοντας προτεραιότητα στις αυξημένες απαιτήσεις του ασφαλισμένου προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα πρωτοποριακών και αξιόπιστων προγραμμάτων προστασίας αυτοκινήτων καλύπτοντας τις διαφορετικές και ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου χωριστά.

Για το γραφειο μας η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία αποτελούν βασικές προτεραιότητες τις οποίες επιδιώκει μέσα από μια πελατοκεντρική πολιτική συνεχούς και σταθερής ανάπτυξης.

Στη χώρα μας που το κόστος αγοράς και συντήρησης του αυτοκίνητου είναι υψηλό, η απόκτηση του απαιτεί συχνά πολλές θυσίες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εξασφαλίζουμε το όχημά μας από κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με αυτό.

Τα προγράμματα που εχουμε επιλεξει  καλύπτουν απόλυτα όχι μόνο την υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων ( Σωματικές Bλάβες, Υλικές Ζημιές) αλλά και μια σειρά επιπλέον πιθανών κινδύνων.Επιλέξτε το πακέτο που επιθυμείτε :

ΑΓΡΟΤΙΚΗ - PERSONAL INSURANCE - INTERLIFE - GENERAL UNION - INTERSALONICA