Εκτύπωση

agrotiki_logo

"ΠΑΚΕΤΑ" ΚΑΛΥΨΕΩΝ

AUTOPLAN 1

AUTOPLAN 2

AUTOPLAN 3

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β/Μ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΥΛ.ΖΗΜ. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

ΥΛ.ΖΗΜ.ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΑΣ. ΕΥΘ. ΕΝΤΟΣ ΦΥΛ.ΧΩΡΩΝ

ΑΣΤ.ΕΥΘ.ΕΝΤΟΣ ΦΥΛ.ΧΩΡΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β/Μ

ΥΛ.ΖΗΜ.ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

ΑΣΤ.ΕΥΘ.ΕΝΤΟΣ ΦΥΛ.ΧΩΡΩΝ

AUTOPLAN 4

AUTOPLAN 5

AUTOPLAN 6

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

ΟΛΙΚΗ & ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β/Μ

ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΙΔ. ΖΗΜΙΩΝ

ΥΛ.ΖΗΜ.ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΣΤ.ΕΥΘ.ΕΝΤΟΣ ΦΥΛ.ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β/Μ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΥΛ.ΖΗΜ.ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΤ.ΕΥΘ.ΕΝΤΟΣ ΦΥΛ.ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β/Μ

ΥΛ.ΖΗΜ.ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

ΑΣΤ.ΕΥΘ.ΕΝΤΟΣ ΦΥΛ.ΧΩΡΩΝ

Καλύψεις που μπορούν να προστεθούν στα "πακέτα" :

Μερική Κλοπή

Θραύση Κρυστάλλων

Φυσικά Φαινόμενα

Οδική Βοήθεια

Νομική Προστασία

Για να σας προτείνουμε τον κατάλληλο συνδυασμό καλύψεων, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επασφάλιστρο νέου οδηγού: Επιβάρυνση 35% στα ασφάλιστρα όλων των καλύψεων εκτός της Νομικής Προστασίας, του Προσωπικού Ατυχήματος & της Οδικής βοήθειας σε περίπτωση που ο οδηγός είναι κάτω των 23 ετών ή/και έχει δίπλωμα λιγότερο του 1 έτους