Εκτύπωση

logo-interlife

Ολοκληρωμένα Προγράμματα - Πολυασφαλιστήρια Αυτοκινήτων

AUTO BASIC  10 %
Τρία εκπτωτικά πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου που χορηγούν εκπτώσεις όχι μόνο

AUTO SUPER 20 %
Στις πρόσθετες καλύψει ς αλλά και στην Αστική Ευθύνη 10%, 15% και 20%

AUTO EXTRA 15 %
αντίστοιχα.

ΤEILKASKO
Ένα ειδικά διαμορφωμένο πακέτο που προσφέρει όλες τις απαραίτητες καλύψεις για το σώμα του αυτοκινήτου όπως:

 • Πυρκαγιά και Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πυρκαγιά από Κακόβουλες Βλάβες
 • Κλοπή Ολική
 • Κλοπή Μερική
 • Κάλυψη Ηχοσυστήματος έως 500 €
 • Θεομηνίες & Φυσικές Καταστροφές
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Εξαγορά Παλαιότητας Ανταλλακτικών
 • Προστασία Ασφαλίστρου (Βonus Malus)

VOLLKASKO
Ένα ειδικά διαμορφωμένο πακέτο όλες τις απαραίτητες καλύψεις για το σώμα του αυτοκινήτου και επιπρόσθετα καλύπτει τις ίδιες ζημίες του αυτοκινήτου:

 • Πυρκαγιά και Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πυρκαγιά από Κακόβουλες Βλάβες
 • Κλοπή Ολική
 • Κλοπή Μερική
 • Κάλυψη Ηχοσυστήματος έως 500 €
 • Θεομηνίες & Φυσικές Καταστροφές
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Εξαγορά Παλαιότητας Ανταλλακτικών
 • Προστασία Ασφαλίστρου (Βonus Malus)
 • Ίδιες Ζημίες
 • Ίδιες Ζημίες από Κακόβουλες Ενέργειες