Εκτύπωση

Full Casco


Το πακέτο αυτό παρέχεται ΜΟΝΟ σε Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης, με τις παρακάτω καλύψεις:

 • Αστική ευθύνη, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία.
 • Υλικές Ζημίες, από ανασφάλιστο όχημα μέχρι 6.000,00 €.
 • Αποκατάσταση Υλικών ζημιών, από ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου, μέχρι 6.000,00 €.
 • Προστασία Bonus, μέχρι μια ζημία ανά έτος.
 • Προσωπικό ατύχημα, με ανώτατο ασφαλισμένο κεφάλαιο 15.000,00 €.
 • Πυρός οικοσκευής, με προκαθορισμένο ύψος ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 10.000,00 €.
 • Νομική προστασία, με πυκνό δίκτυο νομικών σε όλη την Ελλάδα.
 • Επείγουσα αερομεταφορά, με ιδιόκτητα πτητικά μέσα από και προς όλη την Ελλάδα.
 • Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια.
 • Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (έως 5 ετησίως) για Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης.
 • Πλήρης οδική βοήθεια με ιδιόκτητα ειδικοποιημένα οχήματα και σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.
 • Θραύση κρυστάλλων μέχρι 3.000,00€.
 • Πυρός Αυτοκινήτου.
 • Πυρός Αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Ολική κλοπή.
 • Μερική κλοπή.
 • Ίδιες ζημίες από πρόσκρουση - σύγκρουση - ανατροπή με δυνατότητα επιλογής του ποσού απαλλαγής (300,00 € ή 500,00€ ή 1.000,00€) από τον ασφαλισμένο.
 • Ίδιες ζημίες από κακόβουλη βλάβη με απαλλαγή ίδια με της κάλυψης "Ίδιες ζημίες από πρόσκρουση - σύγκρουση - ανατροπή".
 • Ίδιες ζημίες από θεομηνίες με απαλλαγή ίδια με της κάλυψης "Ίδιες ζημίες από πρόσκρουση - σύγκρουση - ανατροπή".
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά ασφαλισμένου οχήματος για σωματικές βλάβες μέχρι 18.000,00€ και υλικές ζημίες μέχρι 6.000,00€.
 • Αστική ευθύνη μεταφερόμενου φορτίου για σωματικές βλάβες μέχρι 18.000,00€ και υλικές ζημίες μέχρι 6.000,00€.

Midi Casco


Το πακέτο αυτό παρέχεται ΜΟΝΟ σε Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης, με τις παρακάτω καλύψεις:

 • Αστική ευθύνη, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία.
 • Υλικές Ζημίες, από ανασφάλιστο όχημα μέχρι 6.000,00 €.
 • Αποκατάσταση Υλικών ζημιών, από ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου, μέχρι 6.000,00 €.
 • Προστασία Bonus, μέχρι μια ζημία ανά έτος.
 • Προσωπικό ατύχημα, με ανώτατο ασφαλισμένο κεφάλαιο 15.000,00 €.
 • Πυρός οικοσκευής, με προκαθορισμένο ύψος ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 10.000,00 €.
 • Νομική προστασία, με πυκνό δίκτυο νομικών σε όλη την Ελλάδα.
 • Επείγουσα αερομεταφορά, με ιδιόκτητα πτητικά μέσα από και προς όλη την Ελλάδα.
 • Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια.
 • Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (έως 5 ετησίως) για Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης.
 • Πλήρης οδική βοήθεια με ιδιόκτητα ειδικοποιημένα οχήματα και σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.
 • Θραύση κρυστάλλων μέχρι 3.000,00€.
 • Πυρός Αυτοκινήτου.
 • Πυρός Αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Ολική κλοπή.
 • Μερική κλοπή.
 • Ίδιες ζημίες από απόπειρα κλοπής.
 • Ίδιες ζημίες από κακόβουλη βλάβη με δυνατότητα επιλογής του ποσού απαλλαγής (300,00 € ή 500,00€ ή 1.000,00€) από τον ασφαλισμένο.
 • Ίδιες ζημίες από θεομηνίες με δυνατότητα επιλογής του ποσού απαλλαγής (300,00 € ή 500,00€ ή 1.000,00€) από τον ασφαλισμένο.
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά ασφαλισμένου οχήματος για σωματικές βλάβες μέχρι 18.000,00€ και υλικές ζημίες μέχρι 6.000,00€.
 • Αστική ευθύνη μεταφερόμενου φορτίου για σωματικές βλάβες μέχρι 18.000,00€ και υλικές ζημίες μέχρι 6.000,00€.


Mini Casco


Το πακέτο αυτό παρέχεται ΜΟΝΟ σε Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης, Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης και Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης με τις παρακάτω καλύψεις:

 • Αστική ευθύνη, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία.
 • Υλικές Ζημιές, από ανασφάλιστο όχημα μέχρι 6.000,00 €.
 • Αποκατάσταση Υλικών ζημιών από ατύχημα χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου, μέχρι 6.000,00 €.
 • Προστασία Bonus μέχρι μια ζημία ανά έτος.
 • Προσωπικό ατύχημα, με ανώτατο ασφαλισμένο κεφάλαιο 15.000,00 €.
 • Πυρός οικοσκευής, με προκαθορισμένο ύψος ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 10.000,00 €.
 • Νομική προστασία, με πυκνό δίκτυο νομικών σε όλη την Ελλάδα.
 • Επείγουσα αερομεταφορά, με ιδιόκτητα πτητικά μέσα από και προς όλη την Ελλάδα.
 • Οικογενειακή Ιατρική Βοήθεια.
 • Φυσιοθεραπευτική Φροντίδα (έως 5 ετησίως) για Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης.
 • Πλήρης Οδική Βοήθεια με ιδιόκτητα ειδικοποιημένα οχήματα και σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.
 • Θραύση κρυστάλλων μέχρι 3.000,00€ .
 • Πυρός Αυτοκινήτου.
 • Πυρός Αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Ολική κλοπή.
 • Μερική κλοπή.