Εκτύπωση

 

agrotiki_logo

Πρόγραμμα "Νέα Κατοικία"

Απευθύνεται:

Ιδιοκτήτες κατοικιών - διαμερισμάτων (που τα χρησιμοποιούν για ιδιοκατοίκηση)
Ιδιοκτήτες κατοικιών - διαμερισμάτων (που τα ενοικιάζουν)
Ενοικιαστές κατοικιών - διαμερισμάτων

Περιλαμβάνει:

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (9 κίνδυνοι)
 1. Φωτιά, κεραυνός, βραχυκύκλωμα
 2. Έκρηξη
 3. Ανεμοθύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, πλημμύρα
 4. Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης και αποχέτευσης.
 5. Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι περιουσιακών στοιχείων τρίτων (από οποιονδήποτε κίνδυνο που καλύπτεται με το ασφαλιστήριο)
 6. Απώλεια ή στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης, καταβολή ενοικίου  (αποζημιώνονται επίσης ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής για τα έξοδα μεταφοράς ή/και αποθήκευσης του διασωθέντος περιεχομένου)
 7. Αποκομιδή συντριμμάτων
 8. Φωτιά από δάσος
 9. Αστική ευθύνη οικογενειάρχη

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ (9 κίνδυνοι του Βασικού + 9 πρόσθετοι)

 1. Πτώση αεροσκαφών, πρόσκρουση οχημάτων, πτώση δένδρων
 2. Κατάρρευση κτιρίου, κατολίσθηση, καθίζηση εδάφους
 3. Βάρος χιονιού, παγετός
 4. Τρομοκρατικές ενέργειες
 5. Διαταραχή δημόσιας τάξης (στάσεις & απεργίες)
 6. Κακόβουλη ζημιά
 7. Αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων
 8. Επέκταση της κάλυψης του περιεχομένου εκτός της ασφαλισμένης κατοικίας
 9. Προσωπικό ατύχημα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (4 κίνδυνοι)
 1. Σεισμός
 2. Κλοπή
 3. Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή
 4. Κάλυψη χαρτοσήμου αποζημίωσης
 5. ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όσον αφορά στην ασφάλιση οικοδομών, όλες οι οικοδομές ασφαλίζονται πλέον σε αξία αποκατάστασης, προς το συμφέρον του κάθε Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση ζημιάς δεν αφαιρείται ποσοστό παλαιότητας από την αποζημίωση και έτσι ο Ασφαλισμένος είναι σε θέση να επανορθώσει στο ακέραιο τη ζημιά που υπέστη. Εφόσον βέβαια δεν συντρέχουν λόγοι υπασφάλισης (ασφαλισμένο κεφάλαιο μικρότερο του κόστους αποκατάστασης).

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ


Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζομένου για:


 1. Ζημιές που θα προκαλέσει σε τρίτους ο ίδιος, η/ο σύζυγός του/της, τα ανήλικα  παιδιά τους, καθώς και το υπηρετικό προσωπικό (κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του)
 2. Ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους τα κατοικίδια ζώα, την επιμέλεια των οποίων έχει ο Ασφαλιζόμενος. Αποζημιώνονται οι τρίτοι για σωματικές βλάβες, θάνατο και οι υλικές ζημιές και δίδεται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

* Σημαντικό πλεονέκτημα της κάλυψης είναι αφενός ότι δεν έχει περιορισμό χώρου για το που θα συμβεί η ζημιά και αφετέρου τα ελάχιστα ασφάλιστρα που εισπράττονται, ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων, των οποίων την ευθύνη έχει ο Ασφαλιζόμενος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ


Καλύπτεται ο Ασφαλιζόμενος, η οικογένειά του/της, το υπηρετικό προσωπικό και οι γονείς των συζύγων που συγκατοικούν μόνιμα με τον Ασφαλιζόμενο, για ατύχημα που θα συμβεί στην ασφαλιζόμενη ή στη μόνιμη κατοικία - στους κοινόχρηστους χώρους - στον κήπο - και στον περίβολό της και θα προκαλέσει :

ή Θάνατο
ή Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα
ή Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες.