Εκτύπωση

PERSONAL INSURANCE - Ασφάλειες Κατοικίας

Καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται από ή έχουν σχέση με τα παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Α Ολοκληρωμένο Β Σύνθετο A B
1. Φωτιά και/ ή κεραυνό
2. Φωτιά από γειτονική οικοδομή και από εμπρησμό από τρίτο
3. Φωτιά από βραχυκύκλωμα
4. Καταστροφή ή αλλοίωση αντικειμένων λόγω υψηλής θερμοκρασίας από φωτιά
5. Προσπάθειες καταστολής ή κατάσβεσης της φωτιάς
6. Απομάκρυνση αντικειμένων από το χώρο της φωτιάς για περίσωσή τους
7. Έκρηξη από λέβητα κεντρικής θέρμανσης ή συσκευή οικιακής χρήσης ή από θερμοσίφωνα
8. Φωτιά από δάσος, συστάδα δέντρων, θάμνους, χορτολειβαδικές εκτάσεις
9. Τρομοκρατικές ενέργειες
10. Πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες, απεργίες, διαδηλώσεις, διατάραξη δημόσιας τάξης
11. Κακόβουλη βλάβη
12. Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
13. Πρόσκρουση αυτοκινήτου
14. Πλημμύρα
15. Καταιγίδα, θύελλα
16. Έξοδα απομάκρυνσηςμπαζών και εκκαθάρισης εδάφους
17. Απώλεια ενοικίων
18. Έξοδα μεταστέγασης
19. Χαρτόσημο αποζημίωσης
20. Ασφάλιση σε αξία καινούργια & χωρίς συνασφάλιση
21. Κλοπή, απόπειρα κλοπής, ληστεία
22. Κακόβουλη ενέργεια κλέπτου
23. Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης
24. Θραύση καθρεπτών
25. Ίδιες ζημιές της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του ηλεκτρικού πίνακα από βραχυκύκλωμα
26. Αμοιβή αρχιτεκτόνων ή μηχανικών
27. Μετακίνηση ή καθίζηση εδάφους από φυσικά φαινόμενα
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
28. Αστική ευθύνη προς τρίτους από φωτιά προερχόμενη από την ασφαλιζόμενη κατοικία
29. Αστική ευθύνη προς τρίτους για ατύχημα μέσα στην κατοικία
30. Αστική ευθύνη προς τρίτους για ατύχημα από πτώση αντικειμένων από την κατοικία ή από κατοικίδια ζώα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
31. Προσωπικό ατύχημα του ιδιοκτήτη και των μελών της οικογένειάς του

Σημ.: Όσοι ασφαλιζόμενοι θα ασφαλίσουν την περιουσία τους με το πρόγραμμα κατοικίας ή καταστήματος με ετήσια μικτά ασφάλιστρα τουλάχιστον 150 € τότε θα δικαιούνται έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης του οχήματός τους.