Εκτύπωση

Βασικές ασφαλιστικές καλύψεις

 1. Φωτιά και/ ή κεραυνός
 2. Φωτιά από γειτονική οικοδομή και από εμπρησμό από τρίτο
 3. Φωτιά από βραχυκύκλωμα
 4. Καταστροφή ή αλλοίωση αντικειμένων λόγω υψηλής θερμοκρασίας από φωτιά
 5. Προσπάθειες καταστολής ή κατάσβεσης της φωτιάς
 6. Απομάκρυνση αντικειμένων από το χώρο της φωτιάς για περίσωσή τους
 7. Ευρεία έκρηξη
 8. Τρομοκρατικές ενέργειες
 9. Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 10. Πρόσκρουση οχήματος
 11. Πλημμύρα
 12. Καταιγίδα - Θύελλα
 13. Θραύση σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης ή πετρελαίου
 14. Έξοδα εκκαθάρισης συντριμμάτων και μπαζών
 15. Θραύση κρυστάλλων και μπαζών
 16. Ασφάλιση σε αξίες καινουργούς
 17. Κλοπή
 18. Κακόβουλη ενέργεια κλέπτου
 19. Ληστεία ταμείων
 20. Απώλεια κερδών
 21. Κάλυψη εξόδων μετεγκατάστασης