Εκτύπωση
logo-interlife

Ασφαλίσεις Περιουσίας

 • Πυρκαγιά προερχόμενη από Δάση ή και Θάμνους
 • Πλημμύρα
 • Θύελλα - Καταιγίδα
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδατος
 • Έκρηξη
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Αποκομιδή Ερειπίων
 • Βραχυκύκλωμα
 • Απώλεια Εισοδήματος Ενοικίου
 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά
 • Απώλεια Κερδών και Παγίων Εξόδων
 • Διαταραχή Δημοσίας Τάξεως, Απεργία, Βανδαλισμός
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλη Βλάβη
 • Κακόβουλη Βλάβη, Τρομοκρατική Ενέργεια
 • Κλοπή Συνεπεία Διαρρήξεως
 • Κάλυψη Φ.Π.Α.
 • Σεισμός
 • Ασφάλιση Κλοπής Χρηματοκιβωτίου
 • Ασφάλιση Μεταφοράς Χρημάτων
 • Θραύσεως Κρυστάλλων
 • Κλοπής

Ολοκληρωμένα Προγράμματα - Πολυασφαλιστήρια Περιουσίας


EMPORIO SUPER Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης εμπορικών καταστημάτων.