Εκτύπωση

yatchΑσφάλειες Σκαφών Αναψυχής

Η θάλασσα σας μαγεύει!! Πολλές φορές, όμως, πίσω από τη μαγεία αυτή κρύβονται απρόβλεπτοι κίνδυνοι. Στόχος μας  είναι η εξασφάλιση του σκάφους και των επιβαινόντων με ένα πακέτο ασφάλισης σκαφών που μπορείτε να επιλέξετε .

Αντικείμενο Ασφάλισης

Σε μία ασφαλιστική σύμβαση κλάδου Αστικής Ευθύνης Σκαφών, επιβαίνοντες θεωρούνται ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες και τα παιδιά κάτω του ενός έτους που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής. Με τη σύμβαση αυτή παρέχονται:


Πακέτα Ασφάλισης:

Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγια ή οποιοδήποτε άλλο θαλάσσιο ατύχημα ( συμπεριλαμβανομένου του θανάτου ).
Αστική Ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων, από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιοδήποτε άλλο θαλάσσιο ατύχημα.
Δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που προκλήθηκε από θαλάσσια ρύπανση.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ :

ΤΙΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ :

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΤΙΜΕΣ
---------------------------------------------
ΜΕΧΡΙ 50HP                  60,00
51-100                          85,00
101-150                         90.00
151-200                         95.00
201&ΠΑΝΩ                   110,00