Εκτύπωση

lawΝομική Προστασία

Νομική προστασία οχήματος

 

Το πακέτο προστατεύει τον ασφαλισμένο, σαν ιδιοκτήτη, οδηγό ή επιβαίνοντα του ασφαλισμένου οχήματος

 • Οποιονδήποτε οδηγεί με την άδεια του ασφαλισμένου, το επίσης ασφαλισμένο όχημα καθώς και τους συνεπιβαίνοντες

 • Τον ασφαλισμένο προσωπικά, σαν οδηγό οποιουδήποτε άλλου οχήματος που δεν ανήκει σ' αυτόν.

Σε ποιες περιπτώσεις προστατεύει

 1. Όταν ο οδηγός ή οι συνεπιβαίνοντες θελήσουν μετά από ένα ατύχημα να διεκδικήσουν από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία αποζημίωση για επισκευή του αυτοκινήτου, μείωση αξίας, ιατρικά και φαρμακευτικά έξοδα, ψυχική οδύνη

 2. Όταν ο ασφαλισμένος παραπέμπεται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για παράβαση ποινικών ή άλλων διατάξεων που αφορούν την τροχαία κυκλοφορία

 3. Όταν χρειάζεται ο ασφαλισμένος να προσφύγει στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές για επανάκτηση αφαιρεθείσης άδειας κυκλοφορίας, διπλώματος ή πινακίδων

 4. Όταν προκύψουν διαφορές από την πώληση, ανταλλαγή, επισκευή, φύλαξη κ.λ.π. του ασφαλισμένου οχήματος

 5. Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρεία από ασφαλιστήρια μικτής, κλοπής, πυρός κ.λ.π.

Σε ποιες χώρες προστατεύει

 • Σ' ολόκληρη την Ελλάδα

 • Σ' όλη την Ευρώπη

 • Σ' όλες τις χώρες της Ασίας και Αφρικής που βρέχονται απ' τη Μεσόγειο θάλασσαΝομική προστασία Επιχειρήσεων, Βιοτεχνών και Ελεύθερων επαγγελματιών

Πότε σας προστατεύει

 1. Νομική προστασία αποζημιώσεως
  Όταν θελήσετε εσείς, τα μέλη της οικογενείας σας που ασχολούνται στην επιχείρησή σας ή οι συνεργάτες σας, να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρεία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που σας προκάλεσε.
  Αξιώσεις για αποζημίωση μπορεί να προκύψουν από ατύχημα στην επιχείρηση, στο κατάστημα, στον δρόμο προς την εργασία σας και κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και σε περίπτωση κλοπής, πυρός, καταστροφής μηχανημάτων κ.λ.π.
 2. Ποινική νομική προστασία
  Όταν εσείς ή οι συνεργάτες σας, πρέπει να υπερασπίσετε τον εαυτό σας σε ποινικά δικαστήρια, για απόκρουση κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών, αστυνομικών, υγειονομικών και αγορανομικών παραβάσεων. Καθημερινά υπάρχει κίνδυνος για ατύχημα κατά τον χειρισμό μηχανημάτων στον χώρο εργασίας, στις σκάλες, στις αποθήκες κ.λ.π. Σε κάθε εργατικό ατύχημα ακολουθεί ποινική δίωξη εναντίον του υπευθύνου της επιχειρήσεως.
 3. Νομική προστασία εργατικών διαφορών
  Όταν προκύψουν διαφορές με τους υπαλλήλους, τεχνίτες, εργάτες σας που αναφέρονται στην απόκρουση ή διεκδίκηση απαιτήσεων π.χ. υπερωρίες, άδειες, καταγγελίες συμβάσεως, αποζημιώσεις κ.λ.π.
 4. Νομική προστασία ασφαλιστικών ταμείων
  Όταν προκύψουν διαφορές με το ασφαλιστικό σας ταμείο ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.
 5. Νομική προστασία συμβουλών
  Όταν χρειάζεστε την συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού και φορολογικού δικαίου.


Νομική προστασία σκάφους αναψυχής

Πότε σας προστατεύει

 1. Αν κατηγορείστε για τραυματισμό ή θάνατο λουομένου με το σκάφος, καθώς επίσης και για ρύπανση της θάλασσας, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση κοντά στην παραλία, έλλειψη σωστικών και γενικά για μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα, τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση, την παραβολή τη ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση κ.λ.π.
 2. Αν έχετε απαιτήσεις από σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σ' εσάς ή στους συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου.