Εκτύπωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 'Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2007
3. E1 TOY 2008 ME ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2008
4. Ε9 ΤΟΥ 2008
5. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
6. Ε2 ΤΟΥ 2008 & Ε5 ΤΟΥ 2008 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 'Η ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΚΟ (ΔΕΗ Ή ΟΤΕ Ή ΔΕΥΑ)

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
1. ΑΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 'Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
2. Ε1 ΤΟΥ 2008 ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2008
3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2007 & 2006
4. Ε3 ΤΟΥ 2008, 2007 &2006
5. Ε9 ΤΟΥ 2008
6. Ε2 ΤΟΥ 2008 & Ε5 2008 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 'Η ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΚΟ (ΔΕΗ Ή ΟΤΕ Ή ΔΕΥΑ)

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1,2,3,4&5 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΕΠ