Εκτύπωση

pensionΥπηρεσίες Σύνταξης

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ UNIVERSAL LIFE

Περιγραφή προγράμματος :
Το πρόγραμμα είναι ένα ισόβιο επενδυτικό, ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο διατίθεται σε άτομα από 1 έως 65 ετών. Το unilife περιλαμβάνει την περιοδική καταβολή ασφαλίστρων και προσφέρει, με το ίδιο ασφάλιστρο πολλαπλές επιλογές κάλυψης. Σε περίπτωση θανάτου το ποσό που θα πληρωθεί είναι είτε το Εγγυημένο Ασφαλισμένο ποσό, είτε η αξία εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. Με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζετε προστασία και σιγουριά για την οικογένειά σας εφ' όρου ζωής.

 

Ασφάλιστρο :
Ελάχιστο ασφάλιστρο 100.000δρχ.

 

Παρέχει :
1.
Δυνατότητα ενίσχυσης του ασφαλίστρου με μεγάλο αριθμό συμπληρωματικών παροχών.
2. Ευχέρεια επέκτασης του βασικού ασφαλιστηρίου με την προσθήκη υπό-ασφαλιστηρίων, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση.
3. Δανειοδότηση έναντι της αξίας εξαγοράς του προγράμματος
4. Εκποίηση ολόκληρης ή μέρος της επένδυσης χωρίς επιβάρυνση
5. Αύξηση επένδυσης με εφάπαξ καταβολή προαιρετικών ασφαλίστρων
6. Επιβράβευση (bonus) διατηρησιμότητας μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων συνεχούς καταβολής ασφαλίστρων
7.
Δικαίωμα αύξησης του ασφαλισμένου ποσού μέχρι 25% χωρίς απόδειξη ασφαλισιμότητας σε περίπτωση γάμου ή απόκτησης παιδιού.
8.
Ενίσχυση της επένδυσης σας μετά το τρίτο έτος μέχρι και 3% ετησίως
9.
Φορολογική απαλλαγή του ασφαλίστρου

Σε ποιους απευθύνεται :
1.
Σε άτομα που θέλουν ισόβια ασφαλιστική κάλυψη με περιοδική καταβολή ασφαλίστρων
2.
Σε άτομα που έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις
3.
Σε όσους επιθυμούν να έχουν την ευελιξία της αναπροσαρμογής του προγράμματος τους σε κάθε στάδιο της ζωής
4.
Σε άτομα που επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη σε συνδυασμό με ικανοποιητικές επενδυτικές αποδόσεις

1. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ασθένεια
α. Καταβολή του 100% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σε τρείς δόσεις (30%-30%-40%)
2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
α. Εφάπαξ
β. Μηνιαία σύνταξη, για 100 μήνες (1% του κεφαλαίου θανάτου)
γ. Καταβολή του 100% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σε τρείς δόσεις (30%-30%-40%)
3. Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα
Ποσοστό % ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας
4. Διπλασιασμός των παροχών μόνιμης ολικής ή μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα αν αυτό συμβεί σε δημόσιο χώρο δηλ. μεταφορικό μέσο και σε πεζό από αυτοκίνητο ή τρένο
5. Έξοδα για θεραπεία ατυχήματος (10% του κεφαλαίου θανάτου)
6. Απαλλαγή πληρωμής από ασθένεια ή ατύχημα
α. Απαλλαγή από την εφεξής πληρωμή των ασφαλίστρων της βασικής ασφάλισης
β. Απαλλαγή από την εφεξής πληρωμή των ασφαλίστρων όλων των υπόλοιπων
γ. Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων συμβαλλόμενου
7. Απώλεια εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ατύχημα
Εβδομαδιαία αποζημίωση (Μέχρι 10% του κεφαλαίου θανάτου)
8. Απώλεια εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ασθένεια
Εβδομαδιαία αποζημίωση μέχρι και 52 εβδομάδες
9. Απώλεια εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια