Εκτύπωση

road-assistanceΟδική Βοήθεια

Το πρόγραμμα που προτείνουμε για την οδική και ταξιδιωτική σας ασφάλεια προσφέρεται στην προνομιακή τιμή : 44 € το έτος.

Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλιζόμενος ή ασφαλιζόμενοι είναι ο αναφερόμενος στο ασφαλιστήριο, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και οι γονείς των δύο συζύγων, εφόσον ζούν μαζί, ακόμη και όταν ταξιδεύουν χωριστά και με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, και ισχύει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα για όλες τις ημέρες του χρόνου και όλο το 24ωρο.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 1. Επιτόπια προσπάθεια αποκατάστασης βλάβης

 2. Ανάσυρση και επαναφορά του οχήματος

 3. Ρυμούλκηση και μεταφορά του οχήματος

 4. Παραμονή των ασφαλιζομένων σε ξενοδοχείο

 5. Επάνοδος των ασφαλιζομένων στη μόνιμη κατοικία τους

 6. Συνέχιση του ταξιδιού των ασφαλιζομένων

 7. Ενοικίαση αυτοκινήτου για συνέχιση του ταξιδιού

 8. Ταξίδι του ασφαλιζομένου για παραλαβή και μεταφορά του οχήματός του

 9. Περίπτωση κλοπής του ασφαλιζομένου οχήματος εφόσον έχει γίνει η διαδικασία αναφοράς της κλοπής

 10. Μεταφορά, φύλαξη και παράδοση του επιδιορθωμένου ή ανευρεθέντος μετά την κλοπή οχήματος

 11. Υπηρεσίες επαγγελματία οδηγού

 12. Εξεύρεση και αποστολή ανταλλακτικών


ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 1. Μεταφορά ή επιστροφή σε περίπτωση ασθενείας ή τραυματισμού του ασφαλιζομένου

 2. Μεταφορά ή επιστροφή των ατόμων που συνοδεύουν τον ασφαλιζόμενο

 3. Επίσκεψη και διαμονή ενός μέλους της οικογένειας του ασφαλιζομένου στον τόπο νοσηλείας του

 4. Πρόωρη επιστροφή του ασφαλιζομένου μετά τη διακοπή του ταξιδιού λόγω θανάτου μέλους της οικογένειάς του

 5. Ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια λόγω τραυματισμού ή ασθενείας του ασφαλιζομένου στο εξωτερικό

 6. Παράταση διαμονής του ασφαλιζόμενου, λόγω τραυματισμού ή ασθενείας

 7. Μεταφορά της σωρού ασφαλιζομένου και επιστροφή των υπολοίπων ασφαλιζομένων

 8. Αποστολή φαρμάκων

 9. Μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων

 10. Επιστροφή του ασφαλιζόμενου μετά από διακοπή του ταξιδιού λόγω ζημιάς της μόνιμης κατοικίας του


ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 1. Εντοπισμός και μεταφορά αποσκευών και άλλων ειδών που έχουν χαθεί σε πτήσεις τακτικών δρομολογίων

 2. Απώλεια αποσκευών σε πτήσεις τακτικών δρομολογίων


ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 1. Κάλυψη νομικών εξόδων στο εξωτερικό

 2. Χρηματική εγγύηση για νομικές διαδικασίες