Εκτύπωση

vnture-capitalsΑμοιβαία Κεφάλαια

Τι είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Ένας επενδυτής από μόνος του, έστω και αν έχει τις βασικές γνώσεις, σπάνια έχει τα χρήματα ή το χρόνο για να πετύχει τη βέλτιστη πιθανή απόδοση των κεφαλαίων του.
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια καλύπτουν αυτές τις ελλείψεις ενισχύοντας τα χρήματα των μεμονωμένων επενδυτών με τη δύναμη της συνένωσης τους σ' ένα ενιαίο «επενδυτικό πορτοφόλι».

 

  • Ταυτόχρονα, επαγγελματίες διαχειριστές (fund managers) αναλαμβάνουν να επιλέγουν τις καλύτερες δυνατές τοποθετήσεις των χρημάτων των επενδυτών.

  • Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν είναι Τράπεζες, ούτε δανείζονται χρήματα των επενδυτών ώστε να τα δανείσουν και εκείνα με τη σειρά τους.

  • Τα Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν τα χρήματα που συγκεντρώνουν σε διάφορες εναλλακτικές μορφές επένδυσης, τις οποίες βέβαια γνωρίζει εκ των προτέρων ο επενδυτής.

  • Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διανέμουν στους μεριδιούχους - επενδυτές το προϊόν των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιήσει.

Ορισμοί αμοιβαίων κεφαλαίων

Ορισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού Εξωτερικού και Διεθνών

Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού θεωρούνται εκείνα τα οποία επενδύουν σε μετοχές, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, σε προθεσμιακούς λογαριασμούς στο εσωτερικό.

Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού θεωρούνται εκείνα τα οποία επενδύουν σε μετοχές, ομόλογα, προθεσμιακούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή θεωρούνται εκείνα τα οποία επενδύουν σε μετοχές, ομόλογα, προθεσμιακούς λογαριασμούς και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.

Τύποι Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Μέχρι σήμερα, στην Ελληνική Χρηματοοικονομική Αγορά υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

Αμοιβαία Διαχείρισης Διαθεσίμων
Τα αμοιβαία αυτά τοποθετούν τα χρήματα τους σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, repos κλπ. επιδιώκοντας να πραγματοποιήσουν καλύτερες αποδόσεις συγκριτικά με μια κατάθεση ταμιευτηρίου σε κάποια τράπεζα.
Ουσιαστικά αποτελούν μια εναλλακτική της κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς για τους επενδυτές εκείνους που αποζητούν ελάχιστο χρηματοοικονομικό κίνδυνο και που από μόνοι τους δεν συγκεντρώνουν αρκετά μεγάλα κεφάλαια ώστε να διαπραγματευθούν με τις τράπεζες για υψηλότερα επιτόκια.

Αμοιβαία Κεφάλαια Σταθερού Εισοδήματος
Τα συγκεκριμένα αμοιβαία επενδύουν τουλάχιστον το 85% των συνολικών χρημάτων που συγκεντρώνουν σε ομόλογα, κυρίως του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και στη δευτερογενή αγορά των ομολόγων.
Σκοπός τους η αγοραπωλησία ομολόγων και η τοποθέτηση χρημάτων σε αυτά προκειμένου οι μεριδιούχοι να επιτύχουν καλύτερες αποδόσεις των χρημάτων τους συγκριτικά με την αγορά εντόκων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναπτυξιακά Αμοιβαία Κεφάλαια
Τα συγκεκριμένα αμοιβαία επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε χρηματιστήρια του εξωτερικού.
Προορίζονται για τους επενδυτές εκείνους που αντέχουν την ανάληψη υψηλού χρηματοοικονομικού κινδύνου και που έλκονται από τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο Χρηματιστήριο.

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
Τα συγκεκριμένα αμοιβαία επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους τόσο σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών όσο και σε άλλους τύπους επενδύσεων όπως ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, προθεσμιακές καταθέσεις μετρητών κλπ.
Προορίζονται για τους επενδυτές εκείνους που έλκονται από τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο Χρηματιστήριο αλλά δεν επιθυμούν να αναλάβουν όλον τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύει η τοποθέτηση χρημάτων αποκλειστικά σε μετοχές.